Lena Maijanen
ART UpCLOSE 84 Orchard Street btw Broome & Grand New York, NY 10002 October 2014 - December 2017 Lena Maijanen
Member of Konstnärsalliansen